Słodycze reklamowe z nadrukiem w marketingu miast

Słodycze reklamowe
Słodycze reklamowe

W dzisiejszych czasach bardzo ważne dla instytucji państwowych jest to, aby pozyskiwać akceptację ludzi dla różnorodnych działań i przedsięwzięć, które instytucje te podejmują. Ewentualnie można też zdobywać akceptację dla ogółu swoich działań. Wszystko zależy od aktualnych potrzeb. Przykładem mogą być władze miasta – jest to zbiór instytucji, które prawdopodobnie najbardziej potrzebują akceptacji ludzi dla danego przedsięwzięcia. Dlatego też podejmują różne działania, by to osiągnąć. W ramach takich działań mogą m. in. dystrybuować gadżety reklamowe, tzn. rozmaite przedmioty, które charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem, a ponadto wieloma innymi walorami, innymi niż wizualne. Dystrybucja takich gadżetów może różnie wyglądać i warto to dokładniej scharakteryzować.

Zanim jednak opisany zostanie proces dystrybucji, warto zauważyć, że gadżety, np. słodycze reklamowe, noszą nadruki. W przypadku słodyczy są one umieszczone na opakowaniu. Jaki jest sens ich umieszczania? Po pierwsze, jest to sens czysto promocyjny – nadruki noszą logo miasta oraz urzędu miasta, ponadto też, dzięki nadrukom wspomniane walory wizualne są jeszcze podnoszone.

Jak zatem dystrybuuje się owe słodycze reklamowe z nadrukiem na terenie miasta? Trzy najpopularniejsze metody to rozdawanie w punktach ruchliwych, gdzie zawsze jest dużo ludzi, rozdawanie na terenie urzędu miasta oraz rozdawanie podczas imprez plenerowych.

Pierwsza metoda jest skierowana do mieszkańców miasta oraz tych, którzy pracują na jego terenie. Wybiera się do owego rozdawania punkty takie jak główne skrzyżowania, ulice, ewentualnie centra handlowe, parki, itp.

Druga metoda, rozdawanie na terenie urzędu miasta, jest skierowana do tych, którzy załatwiają w urzędzie konkretną sprawę. Może być też skierowana do pracowników urzędu, z których część pochodzi spoza miasta, np. z okolicznych wsi.

Wreszcie, rozdawanie na terenie odbywania się imprez plenerowych to metoda bardzo wygodna. Każda impreza plenerowa mająca miejsce na terenie miasta musi mieć zgodę władz, a te mogą wykorzystywać tę okazję, rozdając Słodycze reklamowe z nadrukiem uczestnikom imprezy.